Zoek
Over het project Onderzoek Organisatie Producten Actueel Contact

WMO-werkplaats Utrecht, Project Praktijk 5

Hoe kan de professionele ondersteuning worden verbeterd aan mantelzorgers en sociale netwerken die ondersteuning geven aan mensen met een progressieve ziekte (dementie), hersenletsel (NAH) of mensen met een Licht Verstandelijke Beperking?

Dat is de centrale vraag van het project ‘Samenspel Formele en Informele Zorg’, dat wordt uitgevoerd door het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht (HU).

Volgens eerdere onderzoeken van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU is er nog onvoldoende kennis over de professionele ondersteuning bij het opzetten en inrichten van sociale steunsystemen rond deze mantelzorgers en hun cliënten. Dit project wil die kennis ontwikkelen en vervolgens overdragen aan werkveld en onderwijs.

Brede sociale netwerk
Voor de ondersteuning van cliënten wordt in eerste instantie een beroep gedaan op directe naasten (partner, kinderen) en de bestaande sociale netwerken. Dat is echter niet zo eenvoudig bij de ondersteuning aan mensen met dementie, hersenletsel of een Licht Verstandelijke Beperking, zo leert de ervaring. Bij de zorg aan deze doelgroepen raakt het bredere sociale netwerk (familie, vrienden, buren en/of collega’s) op termijn minder betrokken of zelfs geheel uit beeld, vanwege uiteenlopende oorzaken.

Vaak komt de mantelzorger minder toe aan zichzelf, het werk en de sociale contacten. En daarmee loopt hij het risico overbelast te raken. Voor hem is ondersteuning dus hard nodig. Die wordt vaak gezocht bij naasten en/of vrijwilligers. De vraag is: hoe goed kan de professional samenwerken met deze informele zorgers?

Inventariseren van het netwerk
De professional is vaak op afstand beschikbaar en heeft doorgaans een adviserende en faciliterende rol. Meestal wordt hij pas gevraagd wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen. Belangrijk is zijn signalerende functie, zeker als de mantelzorger overbelast raakt. Om de omvang van de zorgbelasting te meten, kan hij signaleringslijsten gebruiken. Belangrijk onderdeel daarvan is het inventariseren van het netwerk en de steun die de verschillende professionals kunnen geven. Het is echter nog niet vanzelfsprekend dat professionals deze lijsten gebruiken. Ook zij zoeken nog naar effectieve werkwijzen. Dit project wil daar een bijdrage aan leveren.

Community of Practice
Dit initiatief werkt met een Community of Practice, waarin professionals van dienstverlenende organisaties, belangenverenigingen, ervaringsdeskundigen, docentonderzoekers en studenten onderzoeken welke vormen van ondersteuning nodig zijn. Op dit moment participeren vertegenwoordigers van vijftien organisaties in dit project. Docenten en studenten van Hogeschool Utrecht faciliteren deze Community of Practise en organiseren onder meer studiedagen en presentaties. De kennis uit het project wordt niet alleen geïmplementeerd in het onderwijs aan studenten Social Work, maar ook overgedragen aan andere docenten en gebruikt voor studiehandleidingen.

 

Wilt u meer weten over het project ‘Samenspel Formele en Informele Zorg’? Stuur dan een e-mail naar de projectleider: ellen.witteveen@hu.nl.

Klik HIER voor het het verslag van de afsluitende bijeenkomst van het project op 8 september 2015 in "De Vernissage" in Bussum

Klik HIER voor een foto-impressie van de bijeenkomst.

 

KLIK HIER OM DIRECT NAAR DE WEBSITE VAN DE

WMO-WERKPLAATS UTRECHT TE GAAN